Nyhedsarkiv 2010

17. november 2010 
Vi afholder bestyrelsesmøde (Budget 2011).

28. september 2010 
Vi afholder bestyrelsesmøde.

29. august 2010 
Frivillig arbejdsdag.

24. august 2010 
Vi afholder bestyrelsesmøde.

22. juni 2010 
På bestyrelsens konstituerende møde d.d. valgtes den tidligere næstformand Ib Palmelund til ny formand, bestyrelsesmedlem Louis Høy til ny næstformand og Bente Timm som ny sekretær. Derudover indtræder førstesuppleant Morten Hesselberg i bestyrelsen og dernæst bliver Annette Helth ny første bestyrelsessuppleant.

15. juni 2010 
Ejerforeningens tidligere formand Finn Louborg bliver begravet/bisat lørdag d. 19/6 kl. 12.00 fra Ølstykke Kirke.

14. juni 2010 
Vores formand fra foreningens start 1/1-2009 til 30/5-2010, Finn Louborg, er desværre afgået ved døden efter kort tids sygdom. Æret være hans minde.

30. maj 2010 
Finn Louborg er dags dato trådt tilbage som formand for bestyrelsen pga sygdom.

15. april 2010 
Vær opmærksom på at der vaskes affaldscontainere onsdag 12. maj 2010, hvor containerne vil være lukkede mellem tømning om morgenen indtil vasken er overstået. Der vil komme et se opslag senere.

13. april 2010 
Bestyrelsesmøde afholdt som planlagt og det kan bl.a. nævnes at det blev besluttet at lægge fliser på grusstierne til postkasserne ved blok 1 og 7. Referatet vil blive lagt ud snarest muligt. Det kan samtidigt oplyses, at der ved generalforsamlingen 19. maj vil være flere poster i bestyrelsen ledige. Skulle du have interesse i at opstille til en af de ledige poster kontakt da venligst bestyrelsen.

29. marts 2010 
Husk der er bestyrelsesmøde tirsdag 13. april 2010.
Husk der afholdes ordinær generalforsamling onsdag 19. maj 2010 på biblioteket kl. 19.00. Indkaldelse sker skriftligt med 2 ugers varsel. Bestyrelsen fremsætter forslag til ændringer af ordensforskrifterne.
Ethvert medlem kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen, skal dog være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest 1 uge før.

28. marts 2010 
Vær opmærksom på at der er frivillig arbejdsdag søndag 25. april 2010.

24. marts 2010 
Ejerforeningens hjemmeside er endelig online. Har man interessante informationer, dokumenter eller billeder fra arrangementer o.lign. er man meget velkommen til at sende det til webmaster med en lille kommentar.

 

Sommeraften i Søhøj Park 2023

 

Søhøj Park © 2015-2024